Privacy Policy

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn XS News B.V., handelend onder de naam XS News. Je kunt onze contactgegevens onderaan deze Privacy Policy vinden. XS News is een Usenet Access Provider. Wij geven onze gebruikers op basis van een abonnement toegang tot het Usenet (de Diensten). Op onze website kun je meer informatie over ons en onze Diensten vinden: www.xsnews.nl (de Website). Deze Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van onze Website en onze Diensten.

In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens we via onze Website en Diensten verzamelen. Ook leggen we uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan.

Privacy en de relevante wetgeving

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Wij voldoen aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”), die de verschillende privacywetten in Europese lidstaten per 25 mei 2018 heeft vervangen. Naar deze wetgeving zal hierna worden gerefereerd als de “Relevante Wetgeving”.

Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt in deze Privacy Policy alle informatie bedoeld waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. Dit is overigens een brede definitie: zelfs dynamische IP-adressen worden onder omstandigheden aangemerkt als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van jou verzamelen als je onze Website en/of Diensten gebruikt:

(Persoons)gegevens Doeleind(en)
Voor- en achternaam We gebruiken deze gegevens om je op de juiste wijze te benaderen in onze correspondentie en om op te nemen in onze administratie.
E-mailadres We gebruiken jouw e-mailadres om een account voor je aan te maken en contact met je op te kunnen nemen. We gebruiken jouw e-mailadres ook om nieuwsbrieven en direct marketing naar te sturen, tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Gebruikers met een gratis proefabonnement sturen we alleen nieuwsbrieven en direct marketing als we hier toestemming voor hebben.
Telefoonnummer We gebruiken jouw telefoonnummer om contact met je op te nemen, indien je bij ons een terugbel verzoek hebt achtergelaten.
Adresgegevens: straat en huisnummer, postcode, stad, provincie en land. We gebruiken deze informatie voor onze administratie en ten behoeve van de Europese BTW aangiftes.
Bank gegevens: rekeningnummer, IBAN, BIC We gebruiken deze gegevens voor de betalingen van onze gebruikers met een abonnement.
Creditcard gegevens: type creditcard, naam kaarthouder, creditcard nummer, veiligheidscode (cvv) en vervaldatum We gebruiken deze gegevens voor de betalingen van onze gebruikers met een abonnement.
Inloggegevens: gebruikersnaam en wachtwoord We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat gebruikers kunnen inloggen met hun account.
Log gebruikersactiviteit: IP-adres, inlogtijd en bezochte URL’s We loggen de activiteit op onze website van onze gebruikers. We gebruiken deze informatie om inbreuken op de overeenkomst met de gebruiker op te sporen, zoals het delen van inloggegevens met anderen zonder abonnement. De activiteiten met betrekking tot worden niet gelogd door XS News, maar door verwerker Abavia.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens mogen of moeten verwerken:

 • Uitvoering van de overeenkomst: sommige gegevens zijn noodzakelijk om onze Diensten aan jou als gebruiker te leveren, zoals je naam, inloggegevens en betaalgegevens.

 • Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst, zoals factuurgegevens en jouw land van verblijf.

 • Gerechtvaardigd belang: Voor overige gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang voor de verwerking, bijvoorbeeld voor het loggen van gebruikersactiviteiten met het oog op het opsporen van onrechtmatig gebruik van het account.

 • Toestemming: Voor het versturen van nieuwsbrieven en direct marketing via e-mail aan gebruikers die geen betaald abonnement bij ons afnemen vragen wij toestemming. Deze toestemming kan ook gemakkelijk weer worden ingetrokken via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden:

 • Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst bewaren wij 5 jaar;

 • Alle persoonsgegevens die wij gebruiken in het kader van jouw account bewaren wij zolang je een account bij ons hebt en daarna nog een periode van maximaal 2 jaren;

 • Overige gegevens verwijderen wij zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

Wij gebruiken “Verwerkers” om ons te helpen bij onze Diensten. In dat kader ontvangen deze Verwerkers persoonsgegevens van ons, die zij in opdracht van ons verwerken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Verwerkers voor de opslag van de inloggegevens en het afhandelen van de betalingen van onze gebruikers.

De Verwerkers die wij inschakelen voor het verwerken van de persoonsgegevens zijn:

Verwerker Doel Locatie Toelichting
Abavia

Hosting en database

Usenet toegang

San Marino Is gevestigd buiten de Europese Unie. De diensten van Abavia zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst, zodat wij onze gebruikers de toegang tot de nieuwsgroepen kunnen geven.
eMerchant Pay

Verwerken van

betalingen

EU en VS Is gevestigd in de Europese Unie (hoofdvestiging in Engeland) en heeft tevens een vestiging in de Verenigde Staten. Wij geven enkel persoonsgegevens door aan de vestigingen binnen de Europese Unie.
Mailchimp E-mailmarketing VS Staat op de Privacy Shield List.
Mollie

Verwerken van

betalingen

EU (NL) Is gevestigd binnen de EU, dus moet voldoen aan de Relevante Wetgeving.
Multisafepay

Verwerken van

betalingen

EU (NL) Is gevestigd binnen de EU, dus moet voldoen aan de Relevante Wetgeving.
Google Ads/Analytics Bezoekersinzichten Verenigde Staten
Facebook-commentaren Commentaren op de blog Verenigde Staten
Trustpilot User reviews EU (Danish)

Deze Verwerkers moeten onze instructies strikt volgen. Zij zullen de persoonsgegevens dus niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Wij zien er op toe dat al onze Verwerkers voldoen aan de Relevante Wetgeving.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw persoonsgegevens niet delen met anderen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Export van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Relevante Wetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens – per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij beschermen alle persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeautoriseerde en onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen bijvoorbeeld de volgende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiliging van onze netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS)

 • Encryptie van wachtwoorden

 • Firewalls

 • VPN beveiligde verbinding

Websites van derde partijen

Je kunt (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Cookies

We maken op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat onze Website je browser of computer herkent.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Ze stellen je in staat om je door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze Website en diensten te verbeteren.

Tracking cookies: Tracking-cookies volgen het klikgedrag en surfgedrag van onze bezoekers. Door middel van deze cookies kunnen we zien of en wanneer je jouw profiel bekijkt en of je doorklikt naar onze Website. We kunnen deze cookies gebruiken om jou advertenties te laten zien die gebaseerd zijn op jouw interesses.

Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer, kan je dit aan de hand van de cookie-instellingen van je browser veranderen. Houd er rekening mee dat sommige functies of diensten van onze Website mogelijk niet of minder goed functioneren zonder cookies.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij willen onze Website en Diensten constant verbeteren. Wij kunnen deze privacy policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als we onze privacy policy op significante wijze wijzigen, dan zullen wij dit vermelden op onze Website samen met de bijgewerkte privacy policy.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving, heb jij het recht om:

 • Ons te verzoeken om inzage in en/of een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, inclusief de locatie waar jouw gegevens verwerkt worden, wie jouw persoonsgegevens ontvangt, hoe lang we jouw gegevens bewaren en voor welke doeleinden wij de gegevens verwerken. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;

 • Ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen uit onze systemen;

 • Ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;

 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

XS NEWS B.V.,

handelend onder de naam XS News

New Yorkstraat 10-16
1175RD Lijnden
Nederland

KvK-nummer: 08145640

BTW nummer: NL8158.36.946.B01

Telefoon: 020 820 30 21

E-mail: Contact-form